Sök

Livscykelanalys 7.5 hp

Om kursen

Kursen ger en god teoretisk genomgång av livscykelanalys som en metod för att bedöma produkters och tjänsters potentiella miljöpåverkan från vaggan till graven. Kursen tar upp tillvägagångssätt, användningsområden och begränsningar för en livscykelanalys liksom en genomgång av olika miljöpåverkanskategorier. I en laboration och en projektuppgift får studenten genomföra en förenklad livscykelanalys med hjälp av ett datorbaserat verktyg för en utvald produkt och i en inlämningsuppgift tränas man att granska, analysera och jämföra olika livscykelanalyser med avseende på t.ex. systemgränser, dataurval, dataosäkerhet etc.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Minst 60 hp kurser inom teknikområdet

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)