Systemperspektiv på miljöteknik 15 hp

Om kursen

Kursen utgörs till stor del av ett projektarbete som utförs i mindre grupper, och som går ut på att analysera aktuella åtgärdsförslag inom vatten/avlopp eller avfall/återvinning. Både miljö, ekonomi och arbetsmiljö undersöks, och inom miljöområdet läggs särskild tonvikt på hur olika åtgärder bidrar till giftfria, resurssnåla och energieffektiva kretslopp. I kursen läggs stor vikt vid projekt som arbetsform, och hur man arbetar med projekt i olika verksamheter. Kursen präglas av systemperspektivet och en del behandlar modellering av tekniska system.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Introduktion till miljöteknik 15 hp, VA-teknik 7,5 hp och Avfallshantering 7,5 hp, eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)