Sök

Miljöbedömning av energisystem 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. redogöra för miljöpåverkan från olika tekniker för att generera bränslen, el, värme och transporter
2. analysera och presentera olika sätt att minska miljöbelastningen kopplad till tillförsel och användning av energi
3. redogöra för och använda olika typer av systemanalys för tillförsel och användning av energi, samt potentialbedömning av olika bränslen och energikällor
4. samla in och använda sig av vetenskapliga publikationer om miljöpåverkan från energisystem

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Introduktion till energisystem och uthålliga energiformer, 7,5 hp eller Miljögeografi 7,5 hp, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Normal
202313 - 202322
INSTÄLLD
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-26500
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Våren 2023
Distans
202313 - 202322
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
1 träffar
Anmälningskod: HIG-26515
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)