Sök

Produktutveckling 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för grunderna i vetenskaplig projektmetodik och tillämpa vedertagna produktutvecklingsmetoder i projektbaserat arbetssätt
2. redogöra för aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt fortlöpande utveckla sin kompetens
3. tillämpa kunskaper inom maskinteknik på ett kritiskt och systematiskt sätt i ett projektarbete med givna ramar
4. konstruera och hantera produkter med hänsyn till människans förutsättningar och behov samt genomföra en enklare miljöteknisk analys
5. muntligt redogöra för sitt arbete inför en grupp med begränsade kunskaper inom området samt opponera på ett annat arbete
6. skriftligt rapportera sitt arbete med fokus på att formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
7. redogöra för ekonomiska, miljö- och kvalitetsmässiga aspekter vid konstruktion och produktframställning.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Ritteknik med CAD 7,5 hp och Maskinteknik grundkurs 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2022
Normal
202245 - 202302
Studietid: Dagtid
Antal platser: 50
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-16208
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2023
Normal
202345 - 202402
Ej öppen *
Studietid: Dagtid
Antal platser: 40
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-16209
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)