Sök

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik 15 hp

Om kursen

Examensarbetet ska ge färdighet i självständig behandling och ingenjörsmässig lösning av ett givet arbete inom ämnesområdet maskinteknik. Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. tillämpa förvärvade kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet maskinteknik i ett eget arbete
2. planera och genomföra ett eget utrednings- eller utvecklingsarbete med anknytning till utbildningen
3. redovisa sitt arbete skriftligt
4. presentera och diskutera resultaten muntligt
5. granska, värdera och diskutera ett annat examensarbete.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Godkänt betyg på grundläggande kurser, lägst 120hp, inom utbildningen. Nödvändiga kurser för inriktningen på examensarbetet skall vara avklarade. Examinatorn avgör i varje enskilt fall vilka speciella kurser som krävs för att kunna genomföra examensarbetet.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)