Sök

Attityd- och beteendepåverkan 7.5 hp

Om kursen

En kurs för dig som vill arbeta, eller redan arbetar med, planering och utvärdering av kommunikations- marknadsförings- och påverkansinsatser inom såväl offentlig som privat sektor. Kursens syfte är att ge kunskap om de psykologiska processerna bakom människors attityder och beteenden: hur attityd och beteende hänger ihop, medvetna och omedvetna förhållningssätt som har betydelse för hur budskap/information tas emot och processas av olika människor i olika situationer, psykologiska principer för attityd- och beteendepåverkan och hur principerna kan användas i olika sammanhang. Den ger även kunskaper om tillvägagångssätt och fallgropar vid kartläggning av attityder och beteende samt om etikfrågor av relevans i sammanhanget. Kurslitteraturen är på engelska.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)