Sök

Religionsvetenskap (1-30), MKR 30 hp

Om kursen

Kursen är en introduktion till religionsvetenskapliga studier och behandlar inledningsvis frågan vad religionsvetenskap är, vilka olika discipliner och metoder som finns inom ämnet och begrepp som är centrala inom kunskapsområdet. Därpå presenteras antropologiska och existentiella perspektiv på religion i relation till fenomenen natur och hälsa. De två följande momenten fokuserar de stora världsreligionerna, först judendom, kristendom och islam och därpå de österländska religionerna. Studierna i interkulturell religionsdidaktik genomförs parallellt med övrigt kunskapsinnehåll. Genomgående för kursen är att belysa levd religion i olika kontexter och kulturmötessituationer, samt studera samhällsutmaningar med religionsvetenskaplig relevans.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)