Samhällsgeografi 7.5 hp

Om kursen

Vilka utmaningar står framtidens hållbara samhälle inför?På vilket sätt påverkas vi av globaliseringen? Vilken betydelse har ekonomi, politik, demografi och resurshantering för samhällsplaneringen? Vilken betydelse har demografi och migration för samhällsutvecklingen? Dagens allt mer integrerade värld skapar många problem men också många nya möjligheter. Kursen belyser flera av samhällets utmaningar utifrån en samhällsgeografisk ansats. Ämnets teoretiska grunder introduceras tillsammans med kvalitativa och kvantitativa metoder. Kursen ges som en introduktion till övriga kurser inom samhällsgeografin, dvs Regional utveckling, Urban- och socialgeografi och Urban teori.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a / 2b / 2c och Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)