Sök

Geovetenskap A 7.5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge kunskaper om naturresurser, särskilt mark- och vattenresurser, deras uppbyggnad och föränderlighet i landskapet samt att ge gedigna kunskaper i främst geologi och hydrologi så att man kan:
- bedöma naturlandskapets olika beståndsdelar främst med ledning av kartor och bilder
- insamla, tolka och presentera mark- och vattendata
Geovetenskap ger således referensramar för resurs- och miljöfrågor, teknik för resursutnyttjande och hantering av miljöproblem. Geovetenskap kan sedan underindelas i geologi, paleontologi, geomorfologi, hydrologi osv.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)