Gå till eugreenalliance
Sök

Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180 hp

Bli proffs på juridiska frågor! Skatterätt och fastighetsrätt kan lätt verka väldigt komplicerat. Just därför behöver vi experter som kan hjälpa företag och privatpersoner att göra rätt på
en gång i den här typen av komplexa frågor.

Sverigeunik utbildning i rättsvetenskap

Utbildningen i rättsvetenskap är unik med sin inriktning på skatterätt och fastighetsrätt. Den saknas på övriga högskolor och universitet i Sverige.

Skatterätt berör oss alla

Du kanske inte känner till det men faktum är att du dagligen kommer i kontakt med rättsvetenskap både som privatperson och i arbetet. Skatterätt är något som berör oss alla och är ett fundament för ett hållbart och klimatsmart samhälle. Skatterätt behövs för att till exempel bedöma vem som är skattskyldig i Sverige, vilka intäkter som är skattepliktiga och vilka kostnader som är avdragsgilla.

Rättigheter och skyldigheter

Fastighetsrätten berörs vi av i samband med till exempel hyresförhållanden, förvärv eller upplåtelser av bostadsrätter och fastigheter. Vilka rättigheter och skyldigheter har vi som hyresgäster och hyresvärdar, bostadsrättsinnehavare och fastighetsägare och hur ska hänsyn tas till hållbarhet och klimat vid förvaltning av kommersiella fastigheter?

Unik inriktning för viktiga frågor

Utbildningen i Rättsvetenskap vid Högskolan är unik med sin inriktning på skatterätt och fastighetsrätt. Den saknas på övriga högskolor och universitet i Sverige. Skatterätten är ständigt föremål för förändringar och kombinationen med fastighetsrätten aktualiserar många viktiga frågor inom till exempel miljörätten och den indirekta beskattningen.

Efter utbildningen

Med en kandidatexamen i rättsvetenskap kan du arbeta med juridiska ärenden som har anknytning till skatterätt och fastighetsrätt. Arbetsplatser kan till exempel vara revisionsbyråer, Skatteverket, bostadsbolag, hyresgästföreningar, Lantmäteriet, kommuner eller regionförvaltning.

Ljus arbetsmarknad

Arbetsmarknaden ser mycket ljus ut för personer med utbildning i rättsvetenskap, inte minst på grund av det omfattande generationsskifte som väntar både i näringslivet och i den offentliga verksamheten de närmaste åren. Utbildningen är dessutom ny vid Högskolan i Gävle och högskolan har redan inlett ett samarbete med olika arbetsgivare om framtida praktikplaceringar inom regionen.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Vid frågor om programmet kontakta

studentsupport@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)