Gå till eugreenalliance
Sök

Kompletterande pedagogisk utbildning för Grundlärare i Matematik, No och Teknik för årskurs 4-6 75 hp

Har du en examen från högskola eller universitet med en flera av inriktningarna; matematik, naturvetenskap eller teknik, men saknar lärarbehörighet? Då kan du söka till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot grundskolans årskurs 4–6.

För att få fler behöriga och legitimerade lärare i skolan görs en särskild satsning av regeringen. Som ett av tio lärosäten i Sverige erbjuder Högskolan i Gävle en kompletterande pedagogisk utbildning. Utbildningen leder till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 inom ämnena matematik, naturorienterande ämnen och teknik.

Utbildningens upplägg

Utbildningen riktar sig till dig som har en tidigare akademisk examen inom matematik, naturvetenskap eller teknik men som saknar lärarbehörighet. Utbildningen ges på distans under ett år, med några campusträffar per termin.

Utbildningen innehåller tre delar:

  • Kurser inom utbildningsvetenskap som ger dig kunskap om skolans och läraryrkets förutsättningar och innehåll.
  • Ämnesdidaktiska studier som ger dig kunskap om undervisning i ämnen.
  • Verksamhetsförlagd utbildning, VFU) där du gör praktik på en grundskola i årskurs 4–6.

Stor efterfrågan på behöriga lärare

Det finns just nu en särskilt stor brist på behöriga lärare inom årskurs 4–6. Efter genomgången utbildning kan du ansöka om lärarlegitimation i ämnena matematik, naturorienterande ämnen och teknik för årskurs 4–6.

Lärare – ett framtidsyrke

Utbildningen leder till ett stimulerande arbete vilket utförs både självständigt och tillsammans med andra och där möjligheten finns att bidra till att utveckla och stötta elevers kunskap inom aktuella ämnen. Läraryrket är ett framtidsyrke och möjligheterna till arbete efter denna utbildning bedöms vara mycket gynnsamma. Lärare med inriktning mot undervisning inom grundskolans årskurs 4–6 är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336, eller
Yrkesexamen enligt SFS 2021:1336
eller
Äldre generell examen om lägst motsvarande 180 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt 2021:1336,
eller
Äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336

Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund till särskild behörighet (SFS 2021:1336).

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Distans
2023 - 2024

Antal platser: 26

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19654

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Urval: Högskolepoäng

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Vid frågor om programmet kontakta

studentsupport@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)