Gå till eugreenalliance
Sök

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasiet Engelska 60 hp

Har du redan en examen på avancerad nivå? Det här är en bra chans för dig som vill använda dina kunskaper på ett nytt sätt och bli lärare på gymnasiet i matematik eller engelska.

Kompletterande pedagogisk utbildning på 60 hp leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasiet.

Utbildningen innehåller tre delar:

  • Kurser inom utbildningsvetenskap som ger dig kunskap om skolans och läraryrkets förutsättningar och innehåll.
  • Ämnesdidaktiska studier som ger dig kunskap om undervisning i ämnet.
  • Verksamhetsförlagd utbildning där du gör praktik i engelska eller matematik på en gymnasieskola.

Kompletterande pedagogisk utbildning på 60 hp leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasiet.

Utbildningen innehåller tre delar:

  • Kurser inom utbildningsvetenskap som ger dig kunskap om skolans och läraryrkets förutsättningar och innehåll.
  • Ämnesdidaktiska studier som ger dig kunskap om undervisning i ämnet.
  • Verksamhetsförlagd utbildning där du gör praktik i engelska eller matematik på en gymnasieskola.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 och en generell examen om lägst 60 hp på avancerad nivå inom samma huvudområdesgrupp, eller
Yrkesexamen enligt SFS 2021:1336
eller
Äldre generell examen om lägst motsvarande 240 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt 2021:1336, eller
Äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336

Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund till särskild behörighet (SFS 2021:1336).

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2025

Antal platser: 6

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19652

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Urval: Högskolepoäng

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Utbildningsledare

Ingrid Nordqvist
studentsupport@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)