Gå till eugreenalliance
Sök

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt

  • minst 90 hp i något av följande ämnen:
    biologi, engelska, fysik, geografi, historia, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk, teknik
    eller
  • minst 120 hp i ämnet naturkunskap

Minst 15 hp av ämnesstudierna ska vara ett självständigt arbete (examensarbete).
Ämnesstudierna ska innehålla både den bredd och det djup som krävs för undervisning i motsvarande skolämne.

Ämnesstudierna ska vara helt avslutade innan antagning till programmet kan ske.

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)