Gå till eugreenalliance
Sök

Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp

I ett alltmer mångkulturellt Sverige ska fler oliktänkande människor kunna leva tillsammans. Hur bygger vi ett samhälle där alla kan känna sig välkomna och inkluderade? På Människa-kultur-religionsprogrammet får du de redskap som du behöver för att förstå och agera i din samtid och den gemensamma värld vi lever i.

Bli en religions- och kulturvetare

Globalisering, konflikter och migration gör invandring, mångkultur och integration till viktiga frågor i Sverige. Samhället blir alltmer heterogent och mångfaldigt till följd av att människor med olika kulturella och religiösa bakgrunder möts, vilket gör att olika frågor väcks. Hur kan vi förstå och acceptera varandra? Hur kan vi leva i samexistens trots våra olikheter? Personer med kunskaper om religioner, kultur- och livsfrågor blir därför nyckelpersoner i dagens samhälle och Människa-kultur-religionsprogrammet (MKR) ger dig förutsättningarna att bli en av dem.

Vad kan jag göra efter utbildningen?

Din kompetens ger dig möjlighet att arbeta med människor inom många olika områden och på många olika arbetsplatser till exempel Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Pensionsmyndigheten, Socialtjänsten, kommuner och regioner, frivilligorganisationer, studieförbund, föreningar och samfund, skolor och andra utbildningsanordnare.

Ju mer mångkulturellt vårt samhälle blir, desto mer attraktiv blir din kompetens på arbetsmarknaden. Har du en tidigare utbildning ger Människa-kultur-religionsprogrammet dig en konkurrenskraftig kompletterande kompetens.

Möjlighet till vidareutbildning

Med den generella kandidatexamen i religionsvetenskap som utbildningen ger kan du också söka till fördjupade studier inom ämnet – exempelvis det masterprogram i religionsvetenskap vi erbjuder på Högskolan i Gävle.

Bli länken världen behöver!

En minut om varför världen behöver dig.

Så här tycker studenterna om utbildningen

Olov Dahlin, lärare och tidigare utbildningsledare för Människa-kultur-religionsprogrammet, pratar med några av studenterna om hur de ser på utbildningen och berättar om de olika kurserna som ingår.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2027

Antal platser: 30

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19046

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Urval: Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Utbildningsledare

Åke Tilander
ake.tilander@hig.se
026-64 86 44 eller 073-270 74 36

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)