Gå till eugreenalliance
Sök

Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp

I ett alltmer mångkulturellt Sverige ska fler oliktänkande människor kunna leva tillsammans. Hur bygger vi ett samhälle där alla kan känna sig välkomna och inkluderade? På Människa-kultur-religionsprogrammet får du de redskap som du behöver för att förstå och agera i din samtid och den gemensamma värld vi lever i.

Bli en religions- och kulturvetare

Globalisering, konflikter och migration gör invandring, mångkultur och integration till viktiga frågor i Sverige. Samhället blir alltmer heterogent och mångfaldigt till följd av att människor med olika kulturella och religiösa bakgrunder möts, vilket gör att olika frågor väcks. Hur kan vi förstå och acceptera varandra? Hur kan vi leva i samexistens trots våra olikheter? Personer med kunskaper om religioner, kultur- och livsfrågor blir därför nyckelpersoner i dagens samhälle och Människa-kultur-religionsprogrammet (MKR) ger dig förutsättningarna att bli en av dem.

Vad kan jag göra efter utbildningen?

Din kompetens ger dig möjlighet att arbeta med människor inom många olika områden och på många olika arbetsplatser till exempel Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Pensionsmyndigheten, Socialtjänsten, kommuner och regioner, frivilligorganisationer, studieförbund, föreningar och samfund, skolor och andra utbildningsanordnare.

Ju mer mångkulturellt vårt samhälle blir, desto mer attraktiv blir din kompetens på arbetsmarknaden. Har du en tidigare utbildning ger Människa-kultur-religionsprogrammet dig en konkurrenskraftig kompletterande kompetens.

Möjlighet till vidareutbildning

Med den generella kandidatexamen i religionsvetenskap som utbildningen ger kan du också söka till fördjupade studier inom ämnet – exempelvis det masterprogram i religionsvetenskap vi erbjuder på Högskolan i Gävle.

Samtal om programmet

Den 14 april 2021 hade vi en livestream på Facebook där lärare och studenter från MKR-programmet pratade om programmet och svarade på frågor. I filmen får du höra utbildningsledare Olov Dahlin och lärare Sara Duppils samtala med några studenter om utbildningens upplägg och innehåll och om hur det är att läsa religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Bli länken världen behöver!

En minut om varför världen behöver dig.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Distans
2023 - 2026

Antal platser: 30

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19045

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Urval: Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Utbildningsledare

Olov Dahlin
Telefontid
Måndag–fredag kl. 9.00–11.00
026-64 87 73 eller 076-948 99 67

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)