Gå till eugreenalliance
Sök

Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp

Vill du studera till ett framtidsyrke? Allt från appar och GPS-tillämpningar till självkörande bilar behöver noggranna geodata för att fungera. Som civilingenjör i lantmäteriteknik blir du expert på just geodata, lägesbunden information som har massor av användningsområden och kommer att bli allt viktigare ju mer digitaliserat och automatiserat vårt samhälle blir.

Framtiden behöver experter på geodata

Civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik på Högskolan i Gävle är en helt unik civilingenjörsutbildning i Sverige. Programmet ger studenterna expertkompetens inom geodata, kunskaper som blir allt mer viktiga i våra uppkopplade liv och för att vi ska klara av många av de samhällsutmaningar vi står inför. Geodata är lägesbunden information som vi i våra tekniska enheter använder varje dag.

Att geodata behövs när vi använder kartfunktionen i mobilen är kanske självklart, men
många andra appar och enheter använder geodata för att kunna ge oss specifik
information baserat på var vi är någonstans eller så behöver enheterna informationen för att fungera. Noggranna och detaljerade geodata kommer till exempel att vara en av
förutsättningarna för att vi ska kunna använda självkörande fordon.

En femårig utbildning med två inriktningar

Civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik är en femårig utbildning med inriktningar mot insamling och analys av geodata. Geodata är viktigt för samhället, till exempel för att framställa kartor, dela in marken i fastigheter eller för att ge oss information om hur vår planet förändras – hur glaciärer smälter, havsytans höjning och översvämningsrisker.

Genom att mäta in, analysera och visualisera geodata kan vi till exempel utveckla hur vi
bygger och anpassar hållbara städer efter de utmaningar vi står inför. Det gör det möjligt att vara med och påverka vad som händer i framtiden och bidra till samhällsnyttan.

Globala trender ger attraktiv arbetsmarknad

Globala trender som digitalisering, urbanisering och klimatanpassning gör att behovet av experter för vidareutveckling och innovation inom geodata kommer att öka under lång tid framöver. Med en civilingenjörsexamen i lantmäteriteknik blir du därför attraktiv på arbetsmarknaden. Du kan jobba på Lantmäteriet, myndigheter och i kommuner eller på företag som behöver experthjälp för att utveckla produkter och tjänster. Det finns dessutom goda möjligheter att arbeta utomlands, både som konsult och i inter­nationella samarbeten.

Vad är geodata - våra studenter guidar dig!

I de här två korta filmerna berättar våra studenter vad geodata är och hur vi alla använder den varje dag utan att kanske veta om det.

Utbildningen kopplad till FN:s globala mål

Med avancerade kunskaper om geodata bidrar du till samhällsnyttan och till att framtidssäkra en hållbar utveckling och bidrar också till att nå FN:s globala mål.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Hållbara städer och samhällen.

Bekämpa klimatförändringarna.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Normal
2024 - 2029

Antal platser: 25

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19908

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Urval: Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Utbildningsledare

Fredrik Zetterquist
fredrik.zetterquist@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)