Gå till eugreenalliance
Sök

Industridesign 180 hp

Designa framtidens produkter! Nya hållbarhetsutmaningar ställer höga krav på produkter som är bra för såväl människor, miljön och klimatet. Det kan bli ditt jobb att designa innovativa produkter med hjälp av biobaserade material.

Kunskap om hela processen: från första idé till färdig lösning

Utbildningen är både teoretisk och praktisk och bygger på ett helhetstänkande. Du får tillämpa teoretiska kunskaper i praktiska projekt med hjälp av olika designmetoder och tekniker. Du bör ha intresse och fallenhet för problemlösning och estetiska uttryck. Studierna omfattar designprocesser från första idé, problem och uppdrag till koncept och färdig lösning. Som student får du bland annat din egen arbetsplats och tillgång till modellverkstäder och datorer med designprogram och 3D-skrivare.

Lokal profil: Biobaserade material och hållbarhet

Programmet ger breda kunskaper inom design, material och hållbarhet. Det finns kopplingar till forskning inom nya material, främst biobaserade material, samt till hållbar design för ett uthålligt samhälle. Utbildningen är också kopplad till FN:s globala mål.

Nytänkande

Kreativ färdighetsträning och problemlösning är centralt i utbildningen för att kunna resultera i nya innovativa produkter, tjänster och miljöer.

Framtid

Den kompetente industridesignern är attraktiv på arbetsmarknaden och kan ha många olika roller. Efter utbildningen har du möjligheter att arbeta som egen konsult med uppdragsgivare från olika branscher, som anställd industridesigner i företag eller offentlig sektor.

Efter avslutad grundutbildning finns även möjligheter till fördjupade studier på master­nivå, både nationellt och internationellt.

Utbildningen och FN:s globala mål

Hållbar konsumtion och produktion

Minskad ojämlikhet

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Normal
2023 - 2026

Antal platser: 20

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19210

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Urval: Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Utbildningsledare

Ann-Sofie Hartzén
ann-sofie.hartzen@hig.se
076-10 27 881

Besöksadress: Stenhammarsvägen 6, Gävle

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)