Gå till eugreenalliance
Sök

Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180 hp

Bli den som skapar hållbara lösningar! Världen står inför stora utmaningar och du kan vara den som gör skillnad. Redan nu har vi både kunskap och teknik för att ta oss vidare mot ett hållbart samhälle. Men varför händer inget? Här får du en unik mix av ämnen som gör dig till expert på att driva igenom de förändringar som krävs.

Skapa ett hållbart samhälle

En mer aktuell utbildning är svår att hitta. Nyheterna sköljer över oss med bilder från en planet som är i akut behov av förändring. Vi ser inte bara spåren av klimatkrisen, med skogsbränder, översvämningar och extrema väder. Det gäller även andra miljöproblem som föroreningar och exploatering av naturresurser.

Du behövs för att bromsa denna utveckling. Som miljövetare kan du arbeta med att skapa ett hållbart samhälle. Du förstår hur naturen och samhället fungerar och påverkar varandra. Genom att söka och kombinera information från olika områden får du förståelse för hur vi får saker att hända.

Utbildningen vilar på miljövetenskaplig grund som innefattar tre delar – miljöteknik, miljöpsykologi och samhällsplanering. Det innebär att miljöaspekten tas med från flera olika perspektiv och ger kunskap kring hur medborgare, näringsliv och samhälle kan arbeta med hållbar utveckling inom planetens gränser.

Vad är miljövetenskap?

Området miljövetenskap handlar om hur miljöproblem uppstår och vad de innebär. En miljövetare kan därför bidra med kunskap för arbete med hållbar utveckling. Ämnesområdet omfattar den biofysiska miljön och de miljö- och resursproblem som uppkommer på grund av människans handlande och nyttjande av naturen. I programmet får du dessutom viktiga kunskaper inom systemanalys och projektledning. Du får även grunderna inom miljöledning, miljörätt och miljöekonomi.


Här får du saker att hända

Som miljövetare belyser du miljöproblem från olika håll. På Högskolan i Gävle sträcker sig miljövetenskap därför över flera ämnesområden. Vi kombinerar miljöteknik, miljöpsykologi och samhällsplanering. Denna blandning är helt unik vid svenska lärosäten. Vi behöver förstå hur vårt beteende kan hindra, men också vara en förutsättning för en hållbar förändring av teknik och samhälle.

  • Miljöteknik - handlar om att lära sig om tekniken och dess miljöegenskaper, inom exempelvis områden som byggnader, vatten, återvinning, energi och transporter.
  • Miljöpsykologi – behövs för att kunna förstå och kritiskt granska hur individer agerar som medborgare och konsumenter, men också som beslutsfattare i företag och andra organisationer.
  • Samhällsplanering – behovet av material, energi och transporter har sin grund i hur vi planerar samhället och skapar förutsättningar för hållbara beteenden.

Att läsa utbildningen på distans

Programmet kan läsas på campus i Gävle eller online på distans. Online programmet förmedlas via internet och lärplattformen Canvas. Det innebär att du kan läsa hemifrån eller vid ett lokalt Lärcentrum. I programbeskrivningen kan du läsa mer om utbildningen och om att läsa programmet på distans.

Betalt jobb under studietiden

För att bli extra attraktiv på arbetsmarknaden kan du läsa programmet som en co-op-utbildning. Du får då arbetslivserfarenhet genom att kombinera studier med arbete under betalda arbetsperioder på ett företag. Det betyder att du redan under första året kan kliva ut i verkligheten och göra skillnad.

Efter examen

I takt med att vi ställs inför allt större miljöutmaningar så kommer också behovet av dig som miljövetare att stiga. Miljö- och hållbarhetsfrågor har blivit strategiskt viktiga inom alltfler verksamheter. Det finns också ett generellt behov av att höja miljökompetensen inom våra kommuner. Din framtida arbetsplats kan vara hos såväl stora som medelstora företag, konsultbolag, organisationer eller inom offentlig sektor - både på lokal, regional, nationell och global nivå. Våra miljöproblem är globala, och det är även din arbetsmarknad.

Yrken

Det finns en mängd framtida arbetsroller med koppling till hållbar utveckling. Några vanliga tjänster är miljöstrateg, miljöinspektör, miljökonsult, miljöchef, hållbarhetschef, miljösamordnare, miljöutredare eller handläggare.

Eller vill du hellre fördjupa dig? Efter din examen är du behörig att söka flera olika masterprogram. På Högskolan i Gävle bedrivs även spännande miljöforskning. En doktorandtjänst ger dig möjlighet att utbilda dig ytterligare inom det område du brinner för.

Utbildningen och FN:s globala mål

Hållbara städer och samhällen.

Hållbar konsumtion och produktion.

Bekämpa klimatförändringarna.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Normal
2023 - 2026

Antal platser: 15

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19107

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Urval: Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Hösttermin 2023
Distans
2023 - 2026

Antal platser: 30

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19110

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Urval: Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Utbildningsledare

Anna Högberg
miljokandidat@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)