Gå till eugreenalliance
Sök

Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180 hp

Skapa en hälsosam och hållbar värld! Både vi som människor och vår planet står inför stora utmaningar de kommande åren och vi behöver hitta sätt att hålla både oss själva och
planeten friska. Du kan vara med och göra skillnad!

Unik på arbetsmarknaden

Inom utbildningen kombineras folkhälsovetenskap med hållbar utveckling genom att koppla hälsofrämjande arbete med de tre dimensionerna, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Syftet är att studenterna utifrån ett systematiskt perspektiv ska få verktyg att påverka samhällsutmaningar såsom ojämlikhet i hälsa samt klimat­förändringarnas påverkan på befolkningens hälsa.

Det gör dig som vill läsa till Folkhälsostrateg vid Högskolan i Gävle, unik på arbets­marknaden. Utbildningen är bred och innefattar folkhälsa, hållbara hälso­beteende, samt strategiskt folkhälsoarbete i perspektivet av miljö, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

I utbildningen finns naturliga kopplingar till FN:s hållbarhetsmål God hälsa och välbefinnande, Minskad ojämlikhet och Hållbara städer och samhällen.

God hälsa och välbefinnande

Minskad ojämlikhet

Hållbara städer och samhällen.

En bred kompetens

Genom utbildningen får du en kompetens inom folkhälsa och hållbarhet som behövs i dagens och framtidens samhälle. Efter utbildningen kan du arbeta med hälsa och hållbar utveckling på en övergripande nivå med områden som hållbar och jämlik hälsa, hälsofrämjande och inkluderande samhällsplanering.

Tidigare studenters examensarbeten har till exempel handlat om, Klimatförändringar och hälsa, Jämställdhetsarbete i idrottsföreningar, Socialt ansvarstagande ledarskap för hållbara och hälsofrämjande organisationer, Äldres fysiska – och psykosociala hälsa på särskilda boenden, och minskning av matsvinn – hållbar matkonsumtion och livsstil.

Strateg, samordnare eller projektledare

Utbildningen är utformad som en yrkesutbildning och vänder sig till dig som vill arbeta med förändringsprocesser genom att planera, starta upp, organisera, samordna och följa upp insatser för folkhälsa och hållbar utveckling i samverkan med andra aktörer.

Genomförd utbildning leder till en filosofie kandidatexamen i folkhälsovetenskap och ger dig förutsättningar för att du ska kunna söka till vidare studier på avancerad nivå i exempelvis folkhälsovetenskap.

Att läsa utbildningen på distans

Utbildningen bedrivs som distansutbildning på helfart med vissa träffar i Gävle. Antalet träffar i Gävle varierar mellan olika terminer, mellan 2–4 träffar/termin och i normalfallet 2–4 dagar /tillfälle. Det första året har sex obligatoriska tillfällen, första kursen infaller dessa tillfällen vecka 36, den 6–8 september samt vecka 44, den 2–3 november. Därutöver tillkommer tre dagar under vecka 47 och tre dagar under vecka 2, den första terminen 2023.

I programbeskrivningen kan du läsa mer om utbildningen och om vad det innebär att läsa den på distans.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c.

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Vid frågor om programmet kontakta

studentsupport@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)