Gå till eugreenalliance
Sök

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 hp

Är du sjuksköterska med examen från land utanför EU/EES och Schweiz? Vill du arbeta som sjuksköterska i Sverige?

Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng) och innehåller både teoretiska och verksamhetsförlagda studier.

Utbildningen ger möjlighet till svensk sjuksköterskelegitimation

Om du har en sjuksköterskeexamen från ett land utanför EU/EES och Schweiz behöver du komplettera din tidigare utbildning för att kunna arbeta som sjuksköterska i Sverige. I den här utbildningen får du möjlighet att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna arbeta som sjuksköterska i Sverige. När du har genomfört utbildningen med godkända betyg kan du ansöka om legitimation som sjuksköterska hos Socialstyrelsen.

Så här får du svensk sjuksköterskelegitimation

Teoretiska och praktiska moment varvas i utbildningen

I de teoretiska delarna får du bland annat lära dig om sjuksköterskans funktion inom svensk hälso- och sjukvård, om lagar och regler, författningskunskap, farmakologi och läkemedelsberäkning och hälsa och ohälsa vid sjukdom. I våra metodövningssalar kommer du att träna på olika moment såsom att ge injektioner och ta hand om personer som drabbats av akut sjukdom eller skada.

Du kommer också att genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom olika verksamheter i hälso- och sjukvården och kommunal vård och omsorg. Då ska du utveckla din yrkesroll och ditt professionella förhållningssätt samt omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken.

All VFU genomförs inom Region Gävleborg samt kommuner i Gästrikland och Hälsingland.

Anmälan inför vårterminen 2024

Du ansöker till utbildningen mellan den 15 augusti och 15 september på antagning.se:
Senast den 28 september ska du även bifoga:

  • meritförteckning Word, 1 MB. (uppdaterad 230530) - kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen
  • handlingar som styrker din behörighet
  • övriga meriter du vill åberopa.

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 28 september. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se 

Mer om urval

Urval till utbildningen sker i två steg.

  1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet
  2. Intervju

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Om du är folkbokförd i Sverige och har svenskt personnummer behöver du inte styrka att du är avgiftsbefriad. Sökande från övriga EU/EES-länder måste däremot bifoga handlingar som styrker medborgarskap.

För att avgöra om du är avgiftsskyldig eller inte, läs mer på antagning.se

Vaccinering mot covid-19 kan krävas

Hos vissa av de vårdgivare som Högskolan i Gävle samarbetar med för verksamhetsförlagd utbildning finns krav på att vårdpersonal med patientkontakt ska vara vaccinerad mot covid-19.

Detta krav gäller även studenter som genomför verksamhetsförlagd utbildning. Högskolan kan därför inte garantera att verksamhetsförlagd utbildning går att genomföra för den som väljer att inte vaccinera sig så länge vaccinationskrav kvarstår hos vårdgivarna. Exakta krav på exempelvis antalet doser eller tid sedan senaste dosen fastställs av respektive vårdgivare. För den som av dokumenterade medicinska skäl inte kan vaccinera sig så krävs ett läkarintyg, samt så kommer högskolan i samverkan med berörda vårdgivare att göra sitt bästa för att finna en fungerande lösning.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz. Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska 3, med lägst betyget E.

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Vårtermin 2024
Normal
2024 - 2025

Antal platser: 10

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-29322

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Urval: Alternativt urval

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Vid frågor om programmet kontakta

studentsupport@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)