Gå till eugreenalliance
Sök

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Bli en del av vård i världsklass! Den svenska vården är bland de bästa i världen, men står också inför stora utmaningar med stort behov av ny personal. Du behövs för att hjälpa de som söker vård och för att hålla Sverige friskt genom förebyggande arbete.

En livsviktig kombination av kunskap och medmänsklighet

Som sjuksköterska behöver du inte bara gedigna yrkeskunskaper om professionell omvårdnad. Du behöver samtidigt ha god empatisk förmåga och förståelse för människors resurser och behov.

På sjuksköterskeprogrammet får du gedigen utbildning och träning inom bägge områdena. Utbildningen leder till en sjuksköterskeexamen med möjlighet till kandidat­examen i omvårdnad.

I utbildningen finns kopplingar till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Här kan du läsa mer om hur utbildningen är kopplad till de globala målen 3, 4 och 10.

Goda jobbmöjligheter och du kan också komplettera din utbildning

Som legitimerad sjuksköterska har du en allmän och bred kompetens för att arbeta inom vård och omsorg, antingen inom kommun, region eller i privat regi. Möjligheterna att få arbete efter examen är mycket goda — både i Sverige och internationellt.

Många legitimerade sjuksköterskor väljer att efter en tids arbete som sjuksköterska komplettera utbildningen med en specialistsjuksköterskeutbildning. De utbildningarna finns med många inriktningar, exempelvis mot anestesisjukvård, intensivvård eller distriktssköterska.

Vaccinering mot covid-19 kan krävas

Hos vissa av de vårdgivare som Högskolan i Gävle samarbetar med för verksamhetsförlagd utbildning finns krav på att vårdpersonal med patientkontakt ska vara vaccinerad mot covid-19.

Detta krav gäller även studenter som genomför verksamhetsförlagd utbildning. Högskolan kan därför inte garantera att verksamhetsförlagd utbildning går att genomföra för den som väljer att inte vaccinera sig så länge vaccinationskrav kvarstår hos vårdgivarna. Exakta krav på exempelvis antalet doser eller tid sedan senaste dosen fastställs av respektive vårdgivare. För den som av dokumenterade medicinska skäl inte kan vaccinera sig så krävs ett läkarintyg, samt så kommer högskolan i samverkan med berörda vårdgivare att göra sitt bästa för att finna en fungerande lösning.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Vårtermin 2024
Normal
2024 - 2027

Antal platser: 54

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-29301

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Urval: Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Vårtermin 2024
Normal
2024 - 2027

Antal platser: 18

Studieort: Bollnäs

Anmälningskod: HIG-29302

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Urval: Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Vårtermin 2024
Normal
2024 - 2027

Antal platser: 18

Studieort: Norrtälje

Anmälningskod: HIG-29304

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Urval: Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Hösttermin 2023
Normal
2023 - 2026

Antal platser: 90

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19300

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Urval: Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Vårtermin 2024
Normal
2024 - 2027

Antal platser: 18

Studieort: Hudiksvall

Anmälningskod: HIG-29303

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Urval: Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Vid frågor om programmet kontakta

studentsupport@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)