Herobild

Magister i logistik och innovationsledning 60 hp

Ständiga förbättringar och optimering är idag nödvändigt för att stå sig i den internationella konkurrensen. Inom programmet får du fördjupade kunskaper i industriell ekonomi och hur olika analys- och simuleringsverktyg kan skapa smidigare flöden. Samverkan och utveckling i olika skeden av processer är också viktiga inslag i utbildningen.

Strategier och metoder för hela leverantörskedjan

I dag har effektiva logistiksystem och strategisk styrning en alltmer viktig roll för lyckade affärer. Produktutveckling och leverantörssamverkan är några processer som du får fördjupa dina kunskaper inom för att höja kvalitén på logistikflödet.

Programmet vänder sig till både svenska och utländska studenter och undervisningen sker på engelska. Programmet förbereder dig för forskarstudier.

Sista ansökningsdag 15 januari!

Master Programme in Management of Logistics and Innovation är ett internationellt program och har sista ansökningsdag 15 januari. Din ansökan gör du direkt på antagning.se.

Anmälningsinformation

Behörighetskrav
- Examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp - 90 hp inom huvudområdet industriell ekonomi, inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp. Engelska 6.

Urval
Högskolepoäng

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2020
Normal
2020 - 2021
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-17074
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-10-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)