Kurser inom programmet

Programnamn

Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys, distans 60 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Beslut och risk i teori och praktik 1 7.5 hp
Område Besluts-, risk- och policyanalys

Kursen syftar till att ge kunskaper i centrala teoribildningar och grundläggande metodik för beslutsfattande, riskbedömning och policyutformning. Normativ, deskriptiv och preskriptiv beslutsteori behandlas. Vidare presenteras kognitiva aspekter på beslutsfattande och riskbedömning, och etiska och juridiska perspektiv diskuteras. Rationell utformning av beslutsunderlag, bl.a. genom visualisering, tas också upp.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Mätnings- och värdeteori, distans 7.5 hp
Område Besluts-, risk- och policyanalys

Vid beslutsfattande behöver man ofta utföra mätningar av olika slag och värdeomdömen är en viktig del i beslutsfattande. Kursen ger kännedom om mätningsteorins elementa och huvuddragen i den moderna diskussionen inom värdeteori och etik med fokus på tillämpning vid beslutsfattande, riskbedömning och policyutformning. Värdesemantiska, värdeontologiska och värdeepistemologiska perspektiv presenteras och olika normativa etiska teorier diskuteras kritiskt. Den representationella synen på mätning beskrivs och förhållandet mellan mätning och värdering behandlas ingående. Möjligheten att mäta kvalitativa variabler diskuteras.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Beslut och risk i teori och praktik 2 7.5 hp
Område Besluts-, risk- och policyanalys

Kursen är en fortsättning på kurs Beslut och risk i teori och praktik 1. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i centrala teoribildningar och grundläggande metodik för beslutsfattande, riskbedömning och policyutformning. Normativ, deskriptiv och preskriptiv beslutsteori behandlas vidare. Kognitiva aspekter på beslutsfattande och riskbedömning, och etiska och juridiska perspektiv diskuteras. Rationell utformning av beslutsunderlag, bl.a. genom visualisering, tas också upp.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Specialisering inom besluts-, risk- och policyanalys 7.5 hp
Område Besluts-, risk- och policyanalys

På den här kursen ska deltagaren specialisera sig inom ämnesområdet besluts-, risk- och policyanalys. Fördjupning i teorier och tillämpningsuppgifterna väljs tillsammans med lärare.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Teorier och verktyg för komplexa beslut 1 7.5 hp
Område Besluts-, risk- och policyanalys

Kursen ingår på tredje terminen av Magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Teorier och verktyg för komplexa beslut 2 7.5 hp
Område Besluts-, risk- och policyanalys

Kursen ingår på tredje terminen av Magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete inom besluts-, risk- och policyanalys 15 hp
Område Besluts-, risk- och policyanalys

Examensarbetet är den avslutande kursen på sista terminen av Magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)