Sök

Utbildningen och FN:s globala mål

Här kan du läsa om hur Magisterprogram i besluts- risk och policyanalys är kopplat till de globala målen.

Komplexa begrepp som hållbar utveckling och hållbarhet förekommer i beslutsunderlag och policyer av vitt skilda slag. Det är därför viktigt att förstå vad som menas med hållbarhet och att kunna analysera funktion och mening hos denna typ av begrepp.

Målkonflikter i hållbarhetsarbetet

Hållbar utveckling rymmer ofta målkonflikter där det som är hållbart i ett avseende inte behöver vara det i ett annat avseende. Utbildningsprogrammet tar upp flera metoder för hantering av målkonflikter.

FNs globala mål kan innebära intressekonflikter, under utbildningen lär du dig olika sätt att hantera dessa intressekonflikter.

Forskning om beslutsfattande

Utbildningsprogrammet behandlar metoder för hur konsekvenser av beslut kan värderas. Exempelvis ger beslut kring stora byggnads- och infrastrukturprojekt, som byggnation av vindkraftsparker, konsekvenser både lokalt och globalt vilket kräver att värderingar av dessa konsekvenser görs. Inom ämnesgruppen pågår bland annat forskning om beslutsfattande i samband med lokalisering av vindkraft. Ett annat forskningsprojekt handlar om hur människors ställningstaganden för att minska sina koldioxidutsläpp kan påverkas av inre och yttre faktorer.

Nyckeltal, index och sammanfattningsmått

För att mäta framgångar i arbetet med de globala målen används ett stort antal nyckeltal och indikatorer. De olika måtten används ofta för olika rangordningar och som underlag för det fortsatta arbetet. I utbildningsprogrammet tillämpas, problematiseras och diskuteras olika mätmetoder och sammanvägningar av flera olika mått.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-01-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)