Kurser inom programmet

Programnamn

Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online)

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Statistical Signal Processing 7.5 hp
Område Elektronik

The aim of the course is to give a deeper knowledge in digital signal processing. Methods for signal processing, parameter estimation and noise reduction are specifically focused.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Avancerad digital styrning 7.5 hp
Område Elektronik

Idag sker huvudsakligen styrning och reglering med datorbaserade system som blir allt mer avancerade. De kan t ex anpassa sig till olika driftsfall genom att använda adaptiv reglering. Den här kursen omfattar såväl adaptiv reglering som fuzzy logic, neurala nätverk och realtidssystem.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Digital bildbehandling och datorseende 7.5 hp
Område Elektronik, Datavetenskap

Kursen behandlar begrepp, metoder och sensorer som används inom olika typer av datorbaserad bildanalys.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Robotik 7.5 hp
Område Elektronik

Användningen av robotar får en allt större spridning och nya tillämpningar utanför den klassiska industriella miljön blir allt vanligare. Syftet med kursen är att ge breda men även fördjupade teoretiska kunskaper om robotar och robotsystem inom industri och service samt närliggande teknikområden med ett fokus på robotens konstruktion och inre system.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)