Sök

Utbildningen och FN:s globala mål

Här kan du läsa om hur Magisterprogrammet i elektronik med inriktning mot automationsteknik är kopplat till de globala målen.

Utbildningen är främst kopplad till tre av FN:s globala mål:

  • Hållbar energi för alla
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Hållbara städer och samhällen

Hållbar energi för alla Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi är en förutsättning för att kunna möta flera av de klimatutmaningar världen står inför idag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el- och energitjänster. Din magisterutbildning kommer att ge dig de verktyg som krävs för att ha en viktig roll i energioptimering av olika processer och hela anläggningar genom att ta fram och införa smarta tekniska lösningar som hjälper till att öka tillförlitlighet, tillgänglighet och hållbarhet i energiproduktionen.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta de utmaningar som vi står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras intelligentare och hållbarare. Med avancerade kurser i bland annat reglerteknik, robotik och datorseende blir du särskilt lämpad för att hitta lösningar som minimerar klimatavtrycket från industrier och annan infrastruktur utan att samtidigt försämra säkerheten eller kvaliteten.

Hållbara städer och samhällen Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, en andel som stadigt ökar. Därför behövs en stadsutveckling för att göra städerna säkra, hälsosamma och hållbara för framtiden. Du kommer att läsa kurser om statistisk signalbehandling, sensorer och sensorfusion, kritiska komponenter i städer för att övervaka föroreningar och luftkvaliteten utomhus. Sensornätverk används även i fastighetsautomationssystem tillsammans med reglerteknik.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-01-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)