Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Magisterprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling 60 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling 7.5 hp
Område Utbildningsvetenskap, Didaktik, Pedagogik

Kursens innehåll syftar till att fördjupa framförallt lärares, förskollärares och fritidspedagogers kunskaper om undervisnings- och lärandeprocesser i pedagogiska verksamheter genom en systematisk reflektion över den egna verksamheten med hjälp av metoder och förhållningssätt hämtade från utbildningsvetenskaplig forskning. Vidare innehåller kursen teorier om kollegialt lärande som en väg till utveckling av kvalitet i verksamheterna. Ytterligare innehåll är kvalitetsarbetes olika delar och nivåer samt utformning av skriftlig dokumentation om det egna utvecklingsarbetet.

Kursen genomför med fysiska träffar vid högskolan i Gävle (någon heldag samt sen eftermiddag el. kväll) samt genom webbaserad undervisning. Kursen ingår i masterprogrammet i Utbildningsvetenskap som är inriktad mot verksamhetsutveckling.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Utbildningsvetenskap som forskningsfält 15 hp
Område Utbildningsvetenskap, Didaktik, Pedagogik

I kursen behandlas klassiska och nutida utbildningsvetenskapliga teorier, perspektiv och forskningsresultat liksom aktuell utbildningsvetenskaplig forskning. Nationella och internationella perspektiv anläggs. I kursen diskuteras även frågor kring vetenskapens möjligheter, begränsningar och utmaningar, dess roll i samhället och för skola och utbildning samt hur olika aktörer tillämpar och åberopar forskning.

Kursen genomför med fysiska träffar vid högskolan i Gävle (någon heldag samt sen eftermiddag el. kväll) samt genom webbaserad undervisning.

Kursen ingår i masterprogrammet i Utbildningsvetenskap som är inriktad mot verksamhetsutveckling.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Att leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling I, 7.5 hp
Område Utbildningsvetenskap, Didaktik, Pedagogik

I kursen behandlas olika perspektiv för att analysera och leda kollegialt lärande och utveckling av verksamheter utifrån olika teoretiska perspektiv på ledarskap och olika forskningsbaserade metoder och modeller för utvecklingsarbete. I kursen behandlas olika perspektiv på ledarskap och kollegialt lärande i pedagogiska verksamheter, såsom t.ex. grupprocesser och utmaningar och möjligheter att leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling i olika sammanhang.

Kursen genomför med fysiska träffar vid högskolan i Gävle (någon heldag samt sen eftermiddag el. kväll) samt genom webbaserad undervisning.

Kursen ingår i masterprogrammet i Utbildningsvetenskap som är inriktad mot verksamhetsutveckling.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)