Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Masterprogram i Geospatial informationsteknik 120 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Årskurs 2

Termin 1
GIS organisation och projektförvaltning 5 hp
Område Geospatial informationsvetenskap, Geomatik, Geografi

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. identifiera och förklara de olika typerna av GIS-organisatoriska strukturer, uppgifter och funktioner
2. klargöra projektutvecklings- och genomförandets viktiga faser
3. fastställa GIS-krav
4. designa och planera projekt
5. utveckla och tillämpa strategier som kan genomföras inom projektet
6. skapa och presentera en plan för genomförandet av GIS-projekt
7. diskutera viktiga frågor förknippade med användning och spridning av geospatiala data.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Geodesign och scenarioplanering 5 hp
Område Samhällsplanering, Geospatial informationsvetenskap, Geografi

Scenarioplanering och GeoDesign är en planeringsmetodkurs. Scenarioplanering och GeoDesign är analysmetoder för att bedöma hur väl befintliga eller föreslagna planer kommer att möta lokala och regionala mål. Beslutsfattare använder dessa metoder för att jämföra planeringsalternativ och förstå hur förbättringar av befintliga planer kan bidra till utveckling av lokalsamhällen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Riskmodellering, kartering och geovisualisering 5 hp
Område Geospatial informationsvetenskap, Geomatik, Geografi

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. fastställa data som behövs för att utföra hot-, sårbarhets- och riskbedömning
2. tillämpa avancerade metoder, i kombination med GIS och numeriska modeller, för att förstå och beräkna risker av ett givet scenario
3. analysera och utvärdera modellresultat, samt deras noggrannhet
4. ge exempel på användning av riskinformation i planering
5. kommunicera risk och osäkerheter i form av kartor och andra geovisualiseringstekniker.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Avancerad geospatial datavisualisering 5 hp
Område Geospatial informationsvetenskap, Datavetenskap

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. beskriva och diskutera egenskaper hos specialiserade tekniker för visualisering av rumsliga och geo-spatiala data
2. förklara människans perceptuella förmåga i samband med datavisualisering
3. utveckla konceptuellt design och implementation av en geovisualisering inom ett givet scenario
4. utvärdera och bedöma visualiseringar utifrån ett användarperspektiv.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Individuell projektkurs i geospatial informationsvetenskap 5 hp
Område Geospatial informationsvetenskap

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. analysera problemställningar inom valda delar av området geospatial informationsvetenskap
2. tillämpa förvärvade kunskaper i ett verkligt eller hypotetiskt (forskningsinriktat) exempel
3. redovisa genomförd praktik/projekt med avseende på eget utvecklingsmål och verksamhetsområdets tekniska, teoretiska, och professionella kunskapsmål.
4. värdera och bedöma olika arbetsmetoder och yrkesroller vid praktik-/projektplatsen med hänsyn till sin utbildning och olika underliggande teorier.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Satellitsensorer och deras tillämpningar i geospatial informationsvetenskap 5 hp
Område Geospatial informationsvetenskap, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik

Syftet med kursen är att ge kunskap om avancerade metoder och tekniker för globala satellitsensorer och deras tillämpningar inom olika områden av geospatial informationsvetenskap såsom: geodesi, geofysik, geodynamik, tektonik, meteorologi, hydrologi och oceanografi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för masterexamen i Geospatial informationsvetenskap 30 hp
Område Geospatial informationsvetenskap

Kursen ger den studerande fördjupade kunskaper inom geospatial informationsvetenskap och är ett av kraven för att erhålla en filosofie/teknologie examen i ämnet geospatial informationsvetenskap.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)