Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Masterprogram i arbetshälsovetenskap 120 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Arbetsmiljörätt och tillämpning 7.5 hp
Område Arbetshälsovetenskap

Vad säger lagen om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön? Vad kan arbetsgivare göra om arbetsmiljöproblem uppstår? Om det är frågor som du är intresserad av, så kan den här kursen vara något för dig.

Kursen fokuserar på lagstiftning inom arbetsmiljöområdet, och vilket ansvar arbetsgivaren har för att hantera diskriminering, missbruks- och beroendeproblematik, rehabilitering och olyckor på arbetsplatsen. Du tränas i att identifiera arbetsmiljöproblem och föreslå lösningar med stöd av relevant regelverk.

Alla moment på kursen genomförs digitalt.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Arbetshälsovetenskap 7.5 hp
Område Arbetshälsovetenskap

Arbetslivet utgör en stor del av livet, och har betydelse för människans hälsa och välbefinnande. När arbetslivet förändras, så får det därför konsekvenser för hur vi mår. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av arbetsrelaterade hälsofrågor, och vill uppdatera dig på det senaste inom området.

Den här kursen fokuserar på hur den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kan påverka hälsan, och relaterar olika typer av arbetsledning och arbetsorganisation till hälsa. Den belyser även genus- och jämlikhetsaspekter i arbetshälsovetenskapliga problemområden.

Alla moment på kursen genomförs digitalt.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)