Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
RF Mätteknik 7.5 hp
Område Elektronik

Kursen syftar till att ge en systematisk introduktion till radiomätsystem och däri ingående komponenter samtidigt som de vanligast förekommande radiomätinstrumenten studeras på djupet.
Vidare ger kursen insikt i de viktigaste orsakerna till mätfel och hur dessa kan kvantifieras. Verktyg ges för att kunna minimera effekterna av mätfel och samtidigt kunna effektivisera mätningar med avseende både på tid och kostnad.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Trådlösa sensornätverk 7.5 hp
Område Elektronik

Kursen syftar till att ge en överblick över trådlösa kommunikationstekniker och trådlösa M2M-sensornätverk (machine-to-machine). Vidare ger kursen kunskap och praktiska färdigheter rörande sensornätverk i industriella applikationer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Digital bildbehandling och datorseende 7.5 hp
Område Elektronik, Datavetenskap

Kursen behandlar begrepp, metoder och sensorer som används inom olika typer av datorbaserad bildanalys.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Robotik 7.5 hp
Område Elektronik

Användningen av robotar får en allt större spridning och nya tillämpningar utanför den klassiska industriella miljön blir allt vanligare. Syftet med kursen är att ge breda men även fördjupade teoretiska kunskaper om robotar och robotsystem inom industri och service samt närliggande teknikområden med ett fokus på robotens konstruktion och inre system.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Industriell statistik 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Kursen fokuserar på tillämpningen av statistik i industriella områden.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för betydelsen av begrepp, teori och metoder inom statistik
2. tillämpa statistiska metoder inom tekniska problem
3. tillämpa statistiska verktyg som Excel, SPSS och Matlab för dataanalys
4. analysera ett praktisk operativt problem med statistiskt tänkande.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Avancerade projekt i elektronik 7.5 hp
Område Elektronik

The aim of this course is that the student will gain:
- A theoretical basic understanding of the principles of project management.
- In-depth knowledge in a specific technical area related to on-going research conducted at ITB-Electronics.
- Experience of conducting an advanced science project, by applying project management principles.
- An ability to reflect both upon the relevance of the technical knowledge developed throughout the project, as well as an ability to reflect upon project management principles used in practice.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)