Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120 hp

Masterprogrammet i elektronik med inriktning mot automationsteknik är ett tvåårigt program där behörigheten är en grundexamen om 180 hp, kandidatexamen eller motsvarande. Programmet ges i sin helhet på engelska.

Om utbildningen

Målet med programmet är att ge studenten avancerade kunskaper i elektronik med inriktning mot automationsteknik. Studierna baseras på tidigare studier på kandidatnivå inom elektronik eller fysik, elektronikingenjörsutbildning eller motsvarande. En avancerad teoretisk utbildning erbjuds, med övningsuppgifter, laborationer och projekt i ett modernt, välutrustat laboratorium.

Programmet är uppbyggt av följande kurser:
- RF mätteknik
- Tillämpad mekanik
- Trådlösa sensornätverk
- Industriell statistik
- Sensorer och mätteknik
- Stokastiska processer
- Statistisk signalbehandling
- Flervariabel och olinjär reglerteknik
- Avancerad digital styrning
- Digital bildbehandling och datorseende
- Robotik
- Avancerade projekt i elektronik
- Examensarbete på masternivå i elektronik

Efter utbildningen

Målet med studierna inom programmet är att studenten ska kunna arbeta med avancerade tekniska arbetsuppgifter inom för området relevanta företag samt kunna fortsätta studera på forskarnivå.

Examen

  • Masterexamen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

- Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng - 90 högskolepoäng inom huvudområdet elektronik, inklusive/samt 7,5 hp signalbehandling - 30 hp matematik innefattande studier i linjär algebra och flervariabelanalys. Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2020
Normal
2020 - 2022
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-17079
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2021
Normal
2021 - 2023
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19705
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)