Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120 cr

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
RF Mätteknik 7.5 hp
Område Elektronik

Kursen syftar till att ge en systematisk introduktion till radiomätsystem och däri ingående komponenter samtidigt som de vanligast förekommande radiomätinstrumenten studeras på djupet.
Vidare ger kursen insikt i de viktigaste orsakerna till mätfel och hur dessa kan kvantifieras. Verktyg ges för att kunna minimera effekterna av mätfel och samtidigt kunna effektivisera mätningar med avseende både på tid och kostnad.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Trådlösa sensornätverk 7.5 hp
Område Elektronik

Kursen syftar till att ge en överblick över trådlösa kommunikationstekniker och trådlösa M2M-sensornätverk (machine-to-machine). Vidare ger kursen kunskap och praktiska färdigheter rörande sensornätverk i industriella applikationer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Principer för mikrovågsteknik 7.5 hp
Område Elektronik

Syftet med kursen är att ge studenten de grundläggande begreppen och principerna för mikrovågsteknik. Kursen kombinerar den elektromagnetiska fältteorin och mikrovågmätningsutrustning som är nödvändiga för utformningen och analys av mikrovågskomponenter. Kursen innehåller praktiska laborationer som omfattar användning av både datoriserade branschstandardverktyg och mätinstrument för RF-simulering och konstruktion.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Stochastic Processes 7.5 hp
Område Matematik

The aim is to give a deeper knowledge in probability theory, stochastic modeling, statistical methods and processing of random signals.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Statistical Signal Processing 7.5 hp
Område Elektronik

The aim of the course is to give a deeper knowledge in digital signal processing. Methods for signal processing, parameter estimation and noise reduction are specifically focused.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Fasta tillståndets elektronik 7.5 hp
Område Elektronik

The aim of the course is to give an in-depth understanding of the most fundamental semiconductor devices. The aim is also to give the student a physics view of analysis and manufacturing of devices. Specific focus is put on devices used in RF applications.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Aktiva mikrovågssystem 7.5 hp
Område Elektronik

The aim of the course is to give knowledge and understanding of active microwave components and circuits, its role in the communication system, and the trade-offs in the design process. In a mandatory assignment, an active microwave device is designed, manufactured and evaluated.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Modulation och kodning 7.5 hp
Område Elektronik

Målet med denna kurs är att ge kunskap om transmission av elektriska signaler, avseende fundamental teorier och applikationer om digitala kommunikationssystem från ett signalbehandlingsperspektiv.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Avancerade projekt i elektronik 7.5 hp
Område Elektronik

The aim of this course is that the student will gain:
- A theoretical basic understanding of the principles of project management.
- In-depth knowledge in a specific technical area related to on-going research conducted at ITB-Electronics.
- Experience of conducting an advanced science project, by applying project management principles.
- An ability to reflect both upon the relevance of the technical knowledge developed throughout the project, as well as an ability to reflect upon project management principles used in practice.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Radiosystem 7.5 hp
Område Elektronik

The students should upon passing the course be able to understand and apply the most important techniques for analysing the performance of radio, radar and wireless multi-user communication systems. The course consist of two parts: A lectures and Matlab assignments. In addition a number of problem solving sessions are held.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)