Sök

Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120 hp

Masterprogrammet i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik är ett tvåårigt program där behörigheten är en grundexamen om 180 hp, kandidatexamen eller motsvarande. Programmet ges i sin helhet på engelska.

Om utbildningen

Målet med programmet är att ge studenten avancerade kunskaper i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik. Studierna baseras på tidigare studier på kandidatnivå inom elektronik eller fysik, elektronikingenjörsutbildning eller motsvarande. En avancerad teoretisk utbildning erbjuds, med övningsuppgifter, laborationer och projekt i ett modernt, välutrustat laboratorium.

Programmet är uppbyggt av följande kurser:
- RF mätteknik
- Elektromagnetiska fält och vågor
- Principer för mikrovågsteknik
- Trådlösa sensornätverk
- Stokastiska processer
- Passiva mikrovågskomponenter
- Fasta tillståndets elektronik
- Statistisk signalbehandling
- Modulation och kodning
- Aktiva mikrovågssystem
- Radiosystem
- Avancerade projekt i elektronik
- Examensarbete på masternivå i elektronik

Efter utbildningen

Målet med studierna inom programmet är att studenten ska kunna arbeta med avancerade tekniska arbetsuppgifter inom för området relevanta företag samt kunna fortsätta studera på forskarnivå.

Examen

  • Masterexamen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

- Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng - 90 högskolepoäng inom huvudområdet elektronik, inklusive/samt 7,5 hp signalbehandling - 30 hp matematik innefattande studier i linjär algebra och flervariabelanalys. Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)