Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Masterprogram i socialt arbete 120 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 2
Psykosocialt arbete och hälsa i ett livsloppsperspektiv 7.5 hp
Område Socialt arbete

Några centrala mål med kursen är att kritiskt kunna granska perspektiv på behandlings- och stödinsatser för att upprätta hälsa och att analysera insjuknande- och återhämtningsprocesser utifrån ett livsloppsperspektiv. Kursens innehåll omfattar bland annat diskussion av teoretiska perspektiv vid kriser i livets olika faser och livsvillkor och livsvillkorens förändringar vid psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa diskuteras även ur ett intersektionellt perspektiv.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Organisation och yrkesroll i socialt arbete 7.5 hp
Område Socialt arbete

Kursen ger dig en inblick i hur man kan förstå hur organisationer som socialtjänsten fungerar och vad yrkesrollen som socionom inom dessa organisationer kan innebära. Vilka utmaningar kan du ställas inför och vilka strategier kan användas för att möta dessa? Efter en inledande del där vi går igenom olika teoretiska perspektiv får du möjlighet att undersöka och analysera en specifik, av dig vald, organisation inom socialt arbete där du också får möjlighet att föreslå hur verksamheten skulle kunna utvecklas.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Samtal med barn 7.5 hp
Område Socialt arbete

Kursen vänder sig främst till dig som möter barn i din yrkesroll. Kursen syftar till att förbättra förmågan att lyssna på barns berättelser, att tolka barns vilja och åsikter, att förstå barns tankar, samt att väga in barnets perspektiv och åsikter i beslut och åtgärder. Kursens syfte är också att fördjupa kunskapen om barns utveckling ur ett psykologiskt och socialt perspektiv, samt att behandla teorier och metoder rörande samtal med barn.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 2
Psykosocialt arbete och hälsa i ett livsloppsperspektiv 7.5 hp
Område Socialt arbete

Några centrala mål med kursen är att kritiskt kunna granska perspektiv på behandlings- och stödinsatser för att upprätta hälsa och att analysera insjuknande- och återhämtningsprocesser utifrån ett livsloppsperspektiv. Kursens innehåll omfattar bland annat diskussion av teoretiska perspektiv vid kriser i livets olika faser och livsvillkor och livsvillkorens förändringar vid psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa diskuteras även ur ett intersektionellt perspektiv.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Organisation och yrkesroll i socialt arbete 7.5 hp
Område Socialt arbete

Kursen ger dig en inblick i hur man kan förstå hur organisationer som socialtjänsten fungerar och vad yrkesrollen som socionom inom dessa organisationer kan innebära. Vilka utmaningar kan du ställas inför och vilka strategier kan användas för att möta dessa? Efter en inledande del där vi går igenom olika teoretiska perspektiv får du möjlighet att undersöka och analysera en specifik, av dig vald, organisation inom socialt arbete där du också får möjlighet att föreslå hur verksamheten skulle kunna utvecklas.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Samtal med barn 7.5 hp
Område Socialt arbete

Kursen vänder sig främst till dig som möter barn i din yrkesroll. Kursen syftar till att förbättra förmågan att lyssna på barns berättelser, att tolka barns vilja och åsikter, att förstå barns tankar, samt att väga in barnets perspektiv och åsikter i beslut och åtgärder. Kursens syfte är också att fördjupa kunskapen om barns utveckling ur ett psykologiskt och socialt perspektiv, samt att behandla teorier och metoder rörande samtal med barn.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Professionella möten i socialt arbete och arbetsliv 7.5 hp
Område Socialt arbete

Kursen syftar bland annat till att beskriva och analysera olika effektiva element av terapeutiska behandlingsrelationer för att återskapa hälsa samt hur man kan förstå betydelsen av ”att vi är varandras arbetsmiljö” utifrån arbetsgruppens psykologi. Kursen syftar också till att analysera olika perspektiv på vad som kan räknas som effektiv behandlingspraktik och att analysera behandlingsrelationens betydelse och arbetsgruppens psykologi för att bidra till att återställa hälsa i praktiskt socialt arbete. Kursens innehåll diskuterar på olika sätt hur man kan möta och bemöta klienter i praktiskt socialt arbete. Undervisningen ges via föreläsningar och seminarier.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-08-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)