Sök

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjuksköterska är en utbildning som leder till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen i omvårdnad.

Om utbildningen

Utbildningen är på avancerad nivå, vilket innebär att du fördjupar dina kunskaper från grundnivå och utvecklar kunskaper om den professionella omvårdnaden inom anestesisjukvård. Utbildningen innehåller omvårdnad 45 hp och medicinsk vetenskap 15 hp. Ett självständigt arbete ingår, där fördjupning inom ett eget valt område med inriktning mot anestesisjuksköterskans arbetsområde ska genomföras.

Programmet ges som campusutbildning och på helfart. I utbildningen förekommer verksamhetsförlagd utbildning som är förlagd till hela Gävleborgs län.

Efter utbildningen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning anestesisjuksköterska ger dig framför allt kompetens för att arbeta som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Möjligheterna att få arbete efter examen är goda både nationellt och internationellt.

Examen

  • Specialistsjuksköterskeexamen- Anestesi

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

- Sjuksköterskeexamen omfattande 180 högskolepoäng, eller - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad, omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap - Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation för sjuksköterskor - Yrkeserfarenhet motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Högskolepoäng

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2022
Normal
2022 - 2023
Ej öppen *
Antal platser: 8
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19318
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)