Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska, 75 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Folksjukdomar, omvårdnad och folkhälsoarbete bland vuxna och äldre inom distriktssköterskans ansvarsområde 22.5 hp
Område Omvårdnad

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig fördjupade kunskaper inom folksjukdomar, omvårdnad och folkhälsoarbete bland vuxna och äldre. För ytterligare information om kursens mål och innehåll, se kursplanen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Farmakologi och sjukdomslära - förskrivningsrätt 15 hp
Område Medicinsk vetenskap

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig fördjupade kunskaper inom farmakologi och sjukdomslära – förskrivningsrätt. För ytterligare information om kursens mål och innehåll, se kursplanen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Examensarbete inom distriktssköterskans kunskapsområde 15 hp
Område Omvårdnad

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig fördjupade kunskaper och genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Om du sedan tidigare har en distriktssköterskeexamen kan du efter denna kurs ansöka om en magisterexamen vid Högskolan i Gävle.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Omvårdnad och utveckling av omvårdnad inom distriktssköterskans ansvarsområde 9 hp
Område Omvårdnad

Kursen ingår som obligatorisk kurs i specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning Distriktssköterska

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)