Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75 hp

Utbildningen riktar sig till dig som har beslut från Socialstyrelsen om att delta i kompletteringsprogram för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz. Efter slutförd utbildning ska du visa den kunskap och förmåga som krävs för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen med syftet att få arbeta som sjuksköterska i Sverige.

Om utbildningen

Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier, vilket innebär 60 högskolepoäng. Programmet innehåller teoretiska studier som bygger vidare på dina tidigare kunskaper. Utbildningen sker inom huvudområdet omvårdnad och består av åtta kurser med olika inriktningar. Du kommer bland annat studera sjuksköterskans arbetsområde inom svensk hälso- och sjukvård, vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom, farmakologi och läkemedelsberäkning samt lärande och ledarskap. Därtill kommer den verksamhetsförlagda utbildningen där du ska utveckla din yrkesroll, ditt professionella förhållningssätt samt omsätta de kunskaper du fått i de teoretiska studierna i praktiken. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs inom primärvård, psykiatrisk vård, kommunal vård och omsorg samt inom någon av specialiteterna medicin, kirurgi eller geriatrik.

Efter utbildningen

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom många olika verksamheter med skiftande arbetsuppgifter och med människor i olika åldrar. Grunden i den legitimerade sjuksköterskans arbeta är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.

Examen

  • Specialistsjuksköterskeexamen- Distriktssköterska

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

- Sjuksköterskeexamen omfattande 180 högskolepoäng, eller - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad, omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap - Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation för sjuksköterskor - Yrkeserfarenhet motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Särskilt urval

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2019
Normal
2019 - 2020
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19315
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)