Kurser inom programmet

Programnamn

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre 60 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Årskurs 2

Termin 1
Palliativ vård och omvårdnad av äldre i livets slut 7.5 hp
Område Omvårdnad

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig fördjupade kunskaper i etiska begrepp och principer, palliativ vårdfilosofi och personcentrerad omvårdnad i palliativ vård och i livets slutskede.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Organisation och arbetsledning inom äldresjuksköterskans ansvarsområde 7,5 hp 7.5 hp
Område Omvårdnad

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig fördjupade kunskaper i teorier och modeller för ledarskap, organisation, förändringsarbete och kunskapsimplementering, lagar, regelverk och styrdokument, utvecklingsbehov och förändringsprocesser, kommunikation, ledning, samarbete och handledning.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)