Tekniskt basår 40 v

Vill du utbilda dig till ingenjör men saknar gymnasiebehörighet? På Tekniskt basår läser du gymnasiekurser i matematik, fysik och kemi. Dessutom får du erfarenhet av hur man studerar på en högskola.

Om utbildningen

Undervisningen på Tekniskt basår är upplagd på samma sätt som på högskoleprogrammen med föreläsningar i stor grupp och med lektioner, laborationer och seminarier i mindre grupper. På Tekniskt basår får du prova på grupparbeten, projektarbeten, studiebesök och tentamina. Ämnena läser du parallellt. På Högskolan i Gävle läser alla studerande på Tekniskt basår samma ämnen.

Tekniskt basår ges förutom på campus i Gävle på fyra studieorter: Bollnäs,
Hudiksvall, Ljusdal och Sandviken. Utbildningen sker i samarbete med lokala lärcentra på orterna. Du kan läsa mer på denna hemsida och se vilka kontaktpersoner som finns på studieorterna: http://www.projekt-tbis.se/

På studieorterna kommer studenterna att få lärarstöd och disponera lokaler där studierna kan bedrivas. Gemensamt för studierna på Tekniskt basår är att laborationerna kommer att genomföras på campus i Gävle. Studenterna får då lära känna campusmiljön inför de kommande studierna på ett högskoleingenjörsprogram.

Efter utbildningen

Godkänt resultat på Tekniskt basår ger dig följande läsår en plats på ett högskoleingenjörsprogram vid Högskolan i Gävle.

Platsen gäller på ett av följande högskoleingenjörsprogram:
- Automationsingenjör (Co-op) 180 hp
- Byggnadsingenjör 180 hp
- Dataingenjör 180 hp
- Elektroingenjör (Co-op) 180 hp
- Ekonomiingenjör 180 hp
- Energisystemingenjör (Co-op) 180 hp
- Maskiningenjör (Co-op) 180 hp
- Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180 hp
- Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180 hp

Examen

  • Ingen examen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2019
Normal
2019 - 2020
Antal platser: 6
Studieort: Hudiksvall
Anmälningskod: HIG-19116
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2019
Normal
2019 - 2020
Antal platser: 6
Studieort: Bollnäs
Anmälningskod: HIG-19119
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2019
Normal
2019 - 2020
Antal platser: 60
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19118
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2019
Normal
2019 - 2020
Antal platser: 12
Studieort: Sandviken
Anmälningskod: HIG-19117
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2019
Normal
2019 - 2020
Antal platser: 6
Studieort: Ljusdal
Anmälningskod: HIG-19114
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-06-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)