Tekniskt basår 60 fup

Vill du utbilda dig till ingenjör men saknar gymnasiebehörighet? På Tekniskt basår läser du gymnasiekurser i matematik, fysik och kemi. Dessutom får du erfarenhet av hur man studerar på en högskola. En nyhet hösten 2020 är att du kan läsa Tekniskt basår på distans!

Om utbildningen

Undervisningen på Tekniskt basår är upplagd på samma sätt som på högskoleprogrammen med föreläsningar i stor grupp och med lektioner, laborationer och seminarier i mindre grupper. På Tekniskt basår får du prova på grupparbeten, projektarbeten, studiebesök och tentamina. Ämnena läser du parallellt. På Högskolan i Gävle läser alla studerande på Tekniskt basår samma ämnen. Gemensamt för studierna på Tekniskt basår är att laborationerna genomförs på campus i Gävle. Du får då lära känna campusmiljön inför de kommande studierna på ett högskoleingenjörs- eller civilingenjörsprogram.

Tekniskt basår ges förutom på campus i Gävle på fyra studieorter: Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal och Sandviken. Utbildningen sker i samarbete med lokala lärcentra på orterna. På studieorterna kommer du att få lärarstöd och disponera lokaler där studierna kan bedrivas. Laborationerna genomförs med fem obligatoriska träffar på campus i Gävle.

Hösten 2020 ges också utbildningen på distans med fem obligatoriska träffar på campus i Gävle då laborationerna genomförs. Du kan med detta upplägg läsa utbildningen hemifrån och följa inspelade föreläsningar på din dator.

Efter utbildningen

Godkänt resultat på Tekniskt basår ger dig följande läsår en plats på ett högskoleingenjörs- eller civilingenjörsprogram vid Högskolan i Gävle.

Platsen gäller på ett av följande högskoleingenjörs- eller civilingenjörsprogram:
- Automationsingenjör (Co-op) 180 hp
- Byggnadsingenjör 180 hp
- Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp
- Dataingenjör 180 hp
- Elektroingenjör (Co-op) 180 hp
- Energisystemingenjör (Co-op) 180 hp
- Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180 hp
- Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180 hp
- Maskiningenjör (Co-op) 180 hp
- Miljöingenjör (Co-op) 180 hp

Examen

  • Ingen examen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2020
Normal
2020 - 2021
Antal platser: 12
Studieort: Sandviken
Anmälningskod: HIG-19401
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2020
Normal
2020 - 2021
Antal platser: 60
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19402
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2020
Normal
2020 - 2021
Antal platser: 6
Studieort: Bollnäs
Anmälningskod: HIG-19403
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2020
Normal
2020 - 2021
Antal platser: 6
Studieort: Ljusdal
Anmälningskod: HIG-19404
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2020
Normal
2020 - 2021
Antal platser: 6
Studieort: Hudiksvall
Anmälningskod: HIG-19405
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2020
Distans
2020 - 2021
Antal platser: 61
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19406
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)