Sök

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9, matematik och teknik 240 hp

Matematik och teknik är två viktiga ämnen i grundskolan som ska förbereda eleverna att möta framtida utmaningar. Vill du vara med och stödja elevernas lärande i dessa ämnen är ämneslärarprogrammet något för dig.

Om utbildningen

Utbildningen innehåller ämnesstudier inom matematik och teknik, utbildningsvetenskap, samt verksamhetsförlagd utbildning. Studierna inom utbildningsvetenskap förbereder dig för yrkesrollen. Du läser bland annat om skolans organisation och styrning, elevers utveckling och lärande, grupprocesser, ledarskap, betyg och bedömning. Ämnesstudierna ger dig både ämneskunskaper och kunskaper om hur du undervisar i ämnena. Programmet startar med kurser i matematik.

Efter utbildningen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen som gör att du
kan ansöka om lärarlegitimation. Du blir behörig att undervisa i matematik och teknik i årskurs 7-9 samt i årskurs 4-6.
Lärarbristen är stor på högstadiet. Med examen och lärarlegitimation har du stora möjligheter att få jobb som lärare i matematik och teknik.

Examen

  • Ämneslärarexamen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Matematik 4 eller Matematik D, Naturkunskap 2/Fysik 1a

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)