Sök

FAQ

Campus

Hur ofta i Gävle?

3-5 dagar i veckan.

Studietakt?

Välj själv! 50% - 100%.

Tentor?

Ca hälften av kurserna har skriftlig salstentamen; övriga har examination via Internet/Canvas.

Var kan jag skriva salstentor?

I Gävle.

Internetstöd?

Ja, Canvas.

Söka kurser inom programmet?

Ja, anmälan till kurser inför varje termin.

Antagning?

Höst- och vårtermin (från H13: 60 platser/antagn.).

Behörighet?

Område 4, MaC (3b/c), EnB och ShA.

Får jag tillgodoräkna mig mina kurser och hur i så fall?

Tillgodoräknande är en formell process som vi inte kan föregå.
Blankett och regler för tillgodoräknande.

Distans

Hur många träffar är det i Gävle?

Det beror på vilken kurs och kursens upplägg. De flesta föreläsningarna och seminarierna sker via nätet. Det är två obligatoriska träffar under den sista terminen, en i början och en i för slutseminarium. Om du inte kan komma till de obligatoriska träffarna den sista terminen så får du helt enkelt inte läsa eller avsluta kursen.

Studietakt?

Välj själv! 50% - 100%.

Tentor?

Ca hälften av kurserna har skriftlig salstentamen; övriga har examination via Internet/Canvas.

Var kan jag skriva salstentor?

I Gävle eller vid lärcentrum/högskola nära där du bor.

Grupparbeten?

Ja, oftast får du själv bilda grupp.

Söka kurser inom programmet?

Ja, anmälan till kurser inför varje termin.

Antagning?

Höst- och vårtermin (från H13: 60 platser/antagn.).

Behörighet?

Område 4, MaC (3b/c), EnB och ShA.

Får jag tillgodoräkna mig mina kurser och hur i så fall?

Tillgodoräknande är en formell process som vi inte kan föregå.
Blankett och regler för tillgodoräknande.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-09-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)