Sök

Utbildningen och FN:s globala mål

Här kan du läsa om hur Elektroingenjörsprogrammet är kopplat till de globala målen.

FN:s globala mål - en nödvändig omställning

För att tillhandahålla hållbar energi till en framtida industri och till framtidens städer kommer nya krav ifråga om bland annat effektivitet och leveranssäkerhet att ställas. Många av de system som hjälper till att möta dessa krav är olika typer av elektriska system. En omställning är också nödvändig inom bland annat transportsektorn där en ökad elektrifiering sker. Inom industrin och i samhället i övrigt kommer hållbarhetsmålen att kräva att ny teknik behöver tas fram. En betydande del av denna teknik kommer att bestå av elektronik.

På Elektroingenjörsprogrammet lär du dig om en del av de utrustningar, komponenter och metoder som idag används för att bygga det elsystem och den elektronik som används idag och som utvecklas för framtiden. En stark teoretisk bas ger också möjligheter att vidareutveckla dina kunskaper till att i framtiden sätta dig in i nya utrustningar, komponenter och metoder.

Hållbar energi kräver både utbyggnad och besparingar. I elektroområdet handlar det mycket om effektivisering av elektriska motorer, drivsystem och transmissionssystem.

Kurser där teorier och tekniker rörande detta är en del av programmet.

Uppgraderingen av industri och infrastruktur går till viss del via automatisering, digitalisering och elektrifiering. I utbildningen får du lära dig om digital och analog elektronik vilket är en del av beståndsdelarna i den utrustningen som används för bland annat detta.

I framtidens hållbara samhällen behövs ny eller uppgraderad infrastruktur, bland annat inom transportsektorn men även elsystemet. Vi behöver också kunna mildra följderna av naturkatastrofer, där system för att mäta och övervaka klimat och miljö kan bidra till detta.

Utbildningen ger en förståelse för elsystemets uppbyggnad. Den ger även kunskaper om mätsystem uppbyggda av elektriska sensorer och de komponenter som de innehåller.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-01-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)