Sök

Efter utbildningen

Redan under den första terminen kommer du att få en inblick i din kommande yrkeskarriär. Vårt samarbete med närliggande industrier gör att du får en mycket god inblick i en ingenjörs vardag och arbetsmarknad. Din kontakt med företagen sker bland annat genom studiebesök, företagsanknutna studieuppgifter, projektarbeten och examensarbetet. Regionens energiintensiva företag visar ett stort intresse och företagen Gävle Energi, Rejlers ingenjörer, ÅF, Samkraft, Korsnäs samt Ramböll har aktivt medverkat i arbetet med att ta fram denna utbildning.

Arbetsmarknad


Energibranschens rekryteringsbehov fram till 2014 väntas vara ca 7000 personer enligt Svensk Energi. Behovet av högskoleingenjörer förväntas öka under de kommande åren till följd av pensionsavgångar. Även intresset från samhället att skapa uthålliga energisystem kommer även fortsättningsvis att vara en bidragande orsak till bristen av arbetskraft inom branschen de kommande åren.

Vanliga jobb


Energiingenjör, projektledare, konstruktör, utvecklare, arbetsledare, VVS-ingenjör, driftingenjör, projekteringsingenjör.

Arbetsgivare

Kraftbolag, energiverk, industrier, kommuner, bostadsföretag, konsultföretag och förvaltningar. I Gävleborgs län finns många potentiella arbetsgivare såsom Gävle Energi, Stora Enso, Sandvik, Ramböll, Rejlers Ingenjörer, Sweco, Samkraft, ÅF m.fl.
Co-op-företag

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-10-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)