Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp

Kurser inom programmet

Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Termin Kurs Hp Område

Årskurs 1

1 Fastighetsförmedling A 7.5 hp Företagsekonomi
Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5 hp Företagsekonomi
Juridisk översiktskurs 15 hp
2 Fastighetsrätt 15 hp
Byggnadsteknik för fastighetsmäklare/ekonomer - campus A 7.5 hp Byggnadsteknik
Fastighetsvärdering B 7.5 hp Företagsekonomi

Årskurs 2

1 Externredovisning A 7.5 hp Företagsekonomi
Beskattningsrätt I 15 hp
Marknadsföring A 7.5 hp Företagsekonomi
2 Fastighetsförmedling B 22.5 hp Företagsekonomi
Sälj och affärsmannaskap B 7.5 hp Företagsekonomi

Årskurs 3

1 Ledarskap i säljande organisationer 30 hp Företagsekonomi
2 Metodkurs företagsekonomi C 7.5 hp Företagsekonomi
Teorikurs företagsekonomi C 7.5 hp Företagsekonomi
Examensarbete i företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp Företagsekonomi
Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp