Sök

Utbildningen och FN:s globala mål

Här kan du läsa om hur Folkhälsostrateg för hållbar utveckling är kopplat till de globala målen.

Utbildningen vilar på folkhälsovetenskaplig grund och inkluderar FN:s alla globala mål och innebär att hållbarhetsaspekten och kopplingen till folkhälsa och folkhälsoarbete tas med genom hela utbildningen.

De tre globala mål som utbildningen har starkast koppling till är:

  • God hälsa och välbefinnande
  • Minskad ojämlikhet
  • Hållbara städer och samhällen

God hälsa och välbefinnande för alla i alla åldrar är avgörande för att uppnå hållbar utveckling och mål 3 representerar den komplexa sammankopplingen av de två. Målet tar upp globala förbättringar av hälsan under hela livslängden med syftet att öka livslängden för alla såväl som att minska bördan av förebyggbara dödsorsaker från överförbara och icke-smittsamma sjukdomar. I programmet kommer du att lära dig hur man gör kopplingarna mellan folkhälsoarbete, folkhälsa och hållbar utveckling; samt hur mål 3 ansluter till alla andra mål samt de partnerskap som behövs för att uppnå dem.


Minskad ojämlikhet inom och mellan länder innebär att hantera inkomstskillnader, främja universell social, ekonomisk och politisk inkludering samt säkerställa lika möjligheter för dagens och kommande generationers hälsa och välbefinnande. I programmet lär du dig hur minskningen av ojämlikheter inom och mellan länder bidrar till att minska hälsoskillnaderna genom förbättringar av de sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer som påverkar hälsan; Dvs. de förhållanden som människor föds, lever, arbetar och åldras inom.

Hållbara städer och samhällen. Eftersom stadsbefolkningen förväntas öka till mycket högre nivåer under de närmaste femtio åren kommer städer att fungera som plattformar för att främja hälsa och välbefinnande så att hållbar befolkningshälsa och hållbara samhällen uppnås. Städer kommer att uppleva utmaningar som sträcker sig från otillräcklig infrastruktur, bostäder, påtryckningar på hälsovårdstjänster och sötvattenförsörjning, föroreningar och klimatförändringar som alla har en inverkan på hälsa. Genom ett systemperspektiv kommer du inom utbildningen att lära dig hur man utformar insatser för att påverka dessa bestämningsfaktorer för hälsa och hälsobeteende för dagens och framtidens stadsinvånare.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-11-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)