FAQ - Förskollärarprogrammet

Här hittar du svar på vanliga frågor inom lärarprogrammet.

Varför lärare?

Funderar du på varför du ska läsa till lärare? Eller vilken inriktning just din utbildning ska ta? Hur framtiden ser ut och vilka karriärmöjligheter som finns?

Då rekommenderar vi att du tittar på Skolverkets sida För det vidare.

Där du kan läsa allt och lite till om läraryrket.


Kan jag byta programinriktning efter startad utbildning?

Om du vill läsa ett annat lärarprogram än det du har antagits till och påbörjat måste du söka till det program du i stället vill läsa. I vissa få fall finns kurser som är lika varandra som du kan tillgodoräkna i det nya programmet.  


Kan jag läsa en lärarutbildning som fristående kurs?

Studier inom lärarprogrammen leder till en lärarexamen som är en yrkesexamen. Det går inte att sätta ihop fristående kurser till en hel lärarutbildning. Däremot kan vissa enstaka kurser tillgodoräknas i din lärarutbildning om de motsvarar innehåll och nivå i lärarprogrammen.     

Har ni lärarprogram med start på våren?

På Högskolan i Gävle har vi endast lärarprogram som startar under höstterminen.


Hur fungerar det att läsa på distans?

Distansstudier inom lärarprogrammen innebär ca 3 till 6 träffar per termin i Gävle. Varje träff är 1-4 dagar. Under träffarna på Högskolan är det olika former av undervisning såsom föreläsningar, seminarier, workshops, laborationer m.m.  Det förekommer också föreläsningar och seminarier på nätet.

 Frågor om din VFU på distans kan du läsa om på sidan VFU - Vanliga frågor.

Vanliga frågor om VFU


Går det att kombinera arbete och studier?

Alla lärarprogram ges med 100% studietakt och på dagtid. Som student förväntas du kunna delta i studierna under dagtid, såsom seminarier, grupparbeten, tentamen m.m.


Kan jag studera med barn?

Högskolan har tagit beslut om att barn inte är med under undervisningen. Det innefattar föreläsningar, seminarier, laborationer, grupparbeten m.m.

Här kan du läsa policydokumentet med all information om vad som gäller när man ska förena studier och föräldraskap vid Högskolan i Gävle.

Hur får jag behörighet i ett till ämne?

Om du efter examen vill bli behörig i ytterligare ämnen kan du läsa ämnen inom ramen för Lärarlyftet eller läsa fristående kurser.

Nedan hittar du en länk till en sida hos Skolverket med poängkraven för att bli behörig i olika ämnen.


Går det att byta lärosäte?

Det är inte givet att alla lärosätens programstruktur ser likadan ut. Därför kan vi inte svara i förväg på hur mycket av dina tidigare studier du kan tillgodoräkna. 

Du ansvarar själv för att jämföra dina tidigare studier med innehållet i kurser vid Högskolan i Gävle för att se om de kan vara likvärdiga.

Om du vill byta lärosäte till ska du göra en ansökan om antagning till senare del av program. Mer information om detta finns här: 

Notera att för att kunna göra en ansökan måste du vara behörig till programmet samt ha slutfört kurserna som motsvarar det programstudenterna på Högskolan i Gävle läser första terminen (30 hp).

Du kan också  söka till programmet du önskar gå vid nästa programstart och om du blir antagen så har du möjlighet att göra en ansökan om tillgodoräknande av dina tidigare studier.


Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-03-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)