Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180 hp

Är du intresserad av idrott, hälsa och ledarskapsfrågor? Vill du vara med och utveckla antidopingstrategier i framtiden? Vill du kunna erbjuda människor fysisk aktivitet efter behov och förmåga? Då är Idrottsvetenskapliga programmet på Högskolan i Gävle något för dig! Du kan söka campus eller distans, båda på helfart. Huvudsakligen använder vi oss av "flexibelt lärande" i båda varianterna vilket innebär att du som student har möjlighet att anpassa din studieform utifrån din livssituation. Om du söker distans har det första året fem obligatoriska tillfällen i Gävle (30 aug-1 sept, 4-5 nov, 14-18 feb, 30 mars-1 april och 27-29 april med reservation för ändringar). Därutöver finns också schemalagda obligatoriska aktiviteter via HiG:s utbildningsplattform, Canvas, och videokonferensverktyget Zoom.

Om utbildningen

Idrottsvetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som handlar om den idrottande individen och idrottskulturen.

Programmet har två huvudspår; anpassad fysisk aktivitet (AFA) och doping. AFA handlar om att synliggöra och inkludera grupper av människor i idrott för att möjliggöra en fysiskt aktiv livsstil för alla. Området doping belyser både problematiken inom idrotten och missbruk av prestationshöjande preparat inom arbetsliv och fritid.

Utbildningens första år ger dig grundläggande kunskap om idrottsvetenskap, AFA, doping, träningslära, kost och ledarskap. Under det andra året studeras sociologiska, pedagogiska och psykologiska perspektiv på idrott där bl.a. huvudspåren fördjupas. Här ingår också anpassad fysisk aktivitet mot folksjukdomar och funktionsnedsättningar, doping samt belastningsergonomi och skador inom idrott och arbetsliv. I det tredje året fördjupas utbildningens två huvudspår ytterligare och studier inom ekonomi med inriktning mot idrott ger dig goda förutsättningar att bli en aktör på idrotts- och hälsoarenan i ett föränderligt samhälle. Under den sista terminen skriver du ett examensarbete som ger möjlighet till fördjupning inom ett område som du själv väljer. Fältstudier ingår i programmets alla tre år vilket betyder att du får tillämpa dina kunskaper i nära kontakt med det omgivande samhället, inom privat, offentlig och ideell sektor.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du goda kunskaper om den växande idrottssektorn och kan arbeta som exempelvis föreningsutvecklare, idrottsutbildare eller med verksamheter som du själv sätter stark prägel på som konsult eller entreprenör. Du kan också leda, planera och genomföra projekt på arbetsplatser och ge personlig rådgivning inom exempelvis anpassad fysisk aktivitet och doping. Efter din filosofie kandidatexamen i idrottsvetenskap har du möjlighet att fortsätta studierna på avancerad nivå och därefter på forskarnivå. Efter examen i programmet har du förutom en kandidatexamen i idrottsvetenskap också möjlighet att bli certifierad enligt EuropeActive Standards, EQF level 4, Personal Trainer och EQF level 6, Advanced Health & Exercise Specialist (www.europeactive.eu), vilket öppnar en arbetsmarknad i Europa.

Examen

  • Filosofie kandidatexamen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2021
Normal
2021 - 2024
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19206
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2021
Distans
2021 - 2024
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19207
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-10-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)