Anton Åsberg

Alumn, Industridesign
Examensår: 2019


Nuvarande arbetsplats och yrke:
Just nu håller jag på med min Master inom design på Konstfack. Utbildningen heter Individuell studieplan inom Design.

Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval:
Jag hade aldrig tidigare hört talas om industridesign innan 2016 då jag började fundera på vad jag skulle kunna tänka mig att arbeta inom. När jag kom in på Högskolan i Gävle och fick ta del av vad industridesign är och vad det bidrar med till samhället förstod jag ganska så omgående att jag funnit mitt yrke.

De tre åren på HiG gick väldigt snabbt, och jag kände att jag ville fördjupa mig ännu mer inom design, och försöka förstå var jag befinner mig i det breda spektrat i vad som kallas design. Vem är jag i Design? Därför sökte jag mig till Konstfack för att göra min Master, där man mer på djupet dyker in i yrket.

Vad är det bästa med ditt yrke:
Jag kan ju endast spekulera i vad som kommer vara det bästa i mitt yrke då jag fortfarande studerar. Men som jag känner just nu när jag är mitt uppe i det, så är det absolut helheten. Att få zooma in på små pyttedetaljer till att diskutera stora samhällsproblem eller frågor kring hur mänsklighetens framtid kommer att se ut. Utöver det så är det problemlösning som är det absolut bästa och roligaste, att få ägna dagarna åt att vrida och vända, och faktiskt uppfinna saker.

Något som Industridesign på HiG gav mig var det kritiska tänkandet och ifrågasättandet utav normer och konventionella metoder. Det är något som jag tycker är det roligaste och mest givande som finns. Jag tror att vi i framtiden kommer behöva ifrågasätta mer och mer för att kunna vända den, i mina ögon, negativa utveckling som vi ser inom flera områden. Vissa förslag eller lösningar kanske är så pass nytänkande att vi människor inte ens kan föreställa oss dessa och hur ska vi då ändra vårt beteende? Här tror jag att designers kan komma att spela en stor och viktig roll när det kommer till att konkretisera förslag och realisera dessa. Sån otroligt spännande, viktig och framförallt rolig uppgift!

Hur har dina studier på HiG påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit?
Som jag tidigare beskrev så har HiG varit introduktionen till mitt karriärsval, vilket är otroligt. Jag har fått en bred introduktion och presentation av baskunskaper och metoder, och sedan fått utforskat och utvecklat utifrån mina egna preferenser. Att ha haft den trygghet som lärarna på Industridesign gett mig och mina klasskamrater har verkligen bidragit till att jag känt mig säker på att prova nya metoder, utforska processer och ifrågasätta normer inom yrket och samhället.

Känner du att du kommer att ha nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?
Jag kommer med största sannolikhet ha nytta av utbildningen och det har jag redan märkt av. Jag känner redan nu att jag är väldigt bra förberedd på allt vad det innebär med studier på masternivå. Jag har haft en trygg och bred plattform att stå på med både kritiskt och reflekterande tänkande, men också praktiska kunskaper som verkstadsarbete och prototypande.

Vad minns du särskilt från din studietid på HiG?
Om jag får välja en sak, förutom de fina minnen jag har med några av mina klasskamrater, så är det just den tryggheten och friheten som jag kände att lärarna på Industridesign gav mig. Det var fantastiskt och en stor anledning till att jag nu hittat mitt yrke.

Vilka är dina framtidsplaner?
Först och främst att slutföra mina masterstudier på Konstfack, sen så är det ganska så oplanerat. Jag håller fortfarande på att postitionera mig inom designvärlden och siktar på att hitta det som jag vill hålla på med.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-01-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)