Industridesign 180 hp

Kurser inom programmet

Industridesign 180 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Termin Kurs Hp Område

Årskurs 1

1 Form och konstruktion 22.5 hp Design och formgivning
Designprocessens grunder 7.5 hp Design och formgivning
2 Skissteknik och CAD-modellering 15 hp Design och formgivning
Grafiska verktyg och presentation 7.5 hp Design och formgivning
Designmetoder 7.5 hp Design och formgivning

Årskurs 2

1 Design för ett uthålligt samhälle 15 hp Design och formgivning
Materialdriven design 7.5 hp Design och formgivning
Designhistoria och designteori 7.5 hp Design och formgivning
2 Form och gestaltning 15 hp Design och formgivning
Miljöpsykologi och ergonomi 7.5 hp Miljöpsykologi
Design för alla 7.5 hp Design och formgivning

Årskurs 3

1 Tillämpad design 15 hp Design och formgivning
Presentation och kommunikation 15 hp Design och formgivning
2 Design och vetenskap 7.5 hp Design och formgivning
Examensarbete i Design och formgivning 22.5 hp Design och formgivning
Industridesign 180 hp